XII. Tabela opłat1). Wydanie i rejestracja kart Dorex Card przy podpisaniu umowy opłata 0zł/szt.

2). Wydanie i rejestracja Kart Dorex Card nowej karty podczas obowiązywania umowy 0zł/szt.

3). Odblokowanie i ponowna rejestracja karty Dorex Card w przypadku blokady automatycznej 10zł/szt.

4). Odblokowanie i ponowna rejestracja Karty Dorex Card w przypadku zastrzeżenia 20zł/szt.

5). Wydanie i rejestracja duplikatu karty Dorex Card po utracie lub zniszczeniu 20zł/szt.

6). Opłata za utraconą lub zniszczoną kartę Dorex Card 20zł/szt.