I. Definicje1.
Karta Dorex Card – karta uprawniająca do nabywania produktów z oferty firmy Euro Dorex.
2. Kupujący – strona umowy kupująca produkty z oferty firmy Euro Dorex.
3. Użytkownik – osoba posługująca się kartą Dorex Card na zlecenie kupującego.
4. Sprzedający – firma Euro Dorex.
5. Stacja paliw – stacja paliw działająca pod marką „Dorex24pl".
6. Numer PIN – czterocyfrowy numer identyfikacyjny, który umożliwia potwierdzanie transakcji w systemie elektronicznym zgodnie z Ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych.
7. Pokwitowanie – dowód zastępczy wystawiony przez sprzedającego do transakcji bezgotówkowych w przypadku awarii terminala.
8. Terminal – urządzenie elektroniczne służące do odczytu kart Dorex Card, rejestracji tankowań, i sterowania dystrybutorem paliw.
9. Transakcje bezgotówkowe – sprzedaż produktów dokonywana na rzecz kupującego przy użyciu kart Dorex Card z odroczonym terminem płatności.