Można tankować paliwo tak jak dotychczas.Tylko,czy warto?

W dzisiejszych czasach, ze względu na zwiększającą się liczbę maszyn i pojazdów oraz rosnącymi kosztami, gospodarka paliwowa zaczyna pełnić coraz istotniejszą rolę we wszystkich gałęziach usług, przemysłu i rolnictwa. W związku z tym warto pomyśleć o rozwiązaniu, które nie tylko pozwoli zaoszczędzić pieniądze przy hurtowym zakupie oleju napędowego, lecz również sprawi, że tankowanie pojazdódostawa oleju napędowegow będzie odbywało się szybciej i sprawniej. Jednocześnie zachowane będzie pełne bezpieczeństwo zarówno podatkowe jak i biznesowe. Firma EuroDorex  wychodząc na przeciw tym potrzeba realizuje program "Twoja Własna Stacja Paliw".
System ten składa się z dwupłaszczowego zbiornika wykonanego  z polietylenu wyposażonego w kompletny układ dystrybucyjny, dostaw paliwa oraz serwisu. Decydując się na tego typu rozwiązanie nie tylko nie jest się zmuszonym do każdorazowego dojeżdżania pojazdami i maszynami do stacji paliw, które niejednokrotnie oddalone są o kilkanaście kilometrów, ale również spełnia się wymogi prawne dotyczące magazynowania paliw. Warto w tym miejscu przytoczyć zapis z Rozporządzenia MSWiA z 7 czerwca 2010 r. stanowiący o tym, że: „dopuszcza się przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika w zbiorniku naziemnym dwupłaszczowym o pojemności do 5000 litrów, zatwierdzonych do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego, Ochronę Środowiska i Państwową Straż Pożarną". Oznacza to, że przechowywanie paliwa, jak to się niegdyś robiło, w beczkach czy pojemnikach jest obecnie nie legalne i może przysporzyć szeregu kłopotów.
W programie "Twoja Własna Stacja Paliw" dostępne są zbiorniki do magazynowania oleju napędowego o pojemnościach 1200litrów, 2500litrów, 3500litrów, 5000 litrów. Jako dodatkowa opcja, zbiorniki do przewozu oleju napędowego o pojemnościach 200litrów, 430litrów, 900litrów. Każdy z wymienionych zbiorników wykonywany jest zgodnie z normą PN-EN 13341. Posiada kompletną dokumentację techniczna dostarczaną wraz ze zbiornikiem pod wskazany adres posadowienia.

obniżka akcyzy

W Dzienniku Ustaw opublikowano w sobotę ustawę czasowo obniżającą akcyzę na prąd i paliwa, oraz czasowo znoszącą podatek od sprzedaży detalicznej paliw. Ustawa wejdzie w życie w niedzielę, akcyza na paliwa spadnie od poniedziałku.
Jak poinformowała w sobotę Kancelaria Prezydenta RP, prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek ustawę czasowo obniżającą akcyzę na prąd i paliwa, oraz czasowo znoszącą podatek od sprzedaży detalicznej paliw.

więcej