X. Ochrona danych osobowychEuro Dorex sp. Jawna z siedzibą w Wyszkowie ul. H. Sienkiewicza nr 7 informuje, że jest administratorem danych osobowych kupujących, podanych w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy. Procedury i klauzulę informacyjną dotyczącą administrowania, przetwarzania i ochrony danych osobowych przez firmę Euro Dorex zamieszczone są na portalu internetowym www.eurodorex.pl w zakładce „polityka prywatności"