III. Wydawanie kart Dorex CardKarty Dorex Card wydawane są na podstawie zapotrzebowania przedstawionego przez kupującego bezpośrednio po podpisaniu umowy. Karty wydawane są bezpłatnie, gdy karta pozostanie nieużytkowana przez miesiąc od wydania, powinna być zwrócona sprzedającemu który w takim przypadku ma prawo obciążyć kupującego kosztami wydania i rejestracji karty w systemie.
W trakcie obowiązywania umowy kupujący ma prawo zmieniać zapotrzebowanie na karty, w takim przypadku sprzedający wyda karty na zasadach jak po podpisaniu umowy. Do każdej karty zostanie dołączony numer PIN.