Świadczenie Usług

tj. zawarcie i wykonanie łączącej nas umowy,
w zakresie w umowie oznaczonym, w tym zapewnienia ciągłości i jakości świadczonych usług, w tym przyjmowania zamówień, planowania, dyspozycji i realizacji dostaw przez czas obowiązywania oraz rozliczenia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO)