IX. Kontakt i Informacja

Dane osobowe będą przechowywane przez F.T.H.U. „Euro-Dorex” B.K. Czechowscy D.A. Zglec spółka jawna z siedzibą w Wyszkowie 07-200
ul. H. Sienkiewicza nr 7.
Wszelkie informacje można uzyskać poprzez  e-mail: paliwa@eurodorex.pl lub telefonicznie  tel.: 29 742 57 35