Notice: Undefined index: link_facebook in /home/eurodorex/public_html/conf/smarty/_debug/templates_c/154e9abf050a31fd7d81052c2146585fb28070e8_0.file.modul_szukaj.tpl.php on line 25

Notice: Trying to get property of non-object in /home/eurodorex/public_html/conf/smarty/_debug/templates_c/154e9abf050a31fd7d81052c2146585fb28070e8_0.file.modul_szukaj.tpl.php on line 25

III. Przekazywanie Danych

Podanie danych wskazanych w treści umowy jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
W trakcie realizacji umowy, w związku ze świadczeniem na Pani/Pana rzecz usług wchodzimy w posiadanie innych Pani/Pana danych, niż te które zostały wskazane w treści umowy, które są niezbędne do korzystania z naszych usług oraz spełnienia przez nas obowiązków nałożonych obowiązującymi przepisami.
Zawierając umowę lub w trakcie jej trwania mogą Państwo dodatkowo np. upoważnić nas do potwierdzenia w Pani/Pana imieniu dostawy w systemie PUESC, zamówić dodatkowe usługi lub towary. W przypadku gdy czynności takie będą wymagały wykorzystania Pani/Pana danych w sposób inny niż przedstawiony w niniejszej Informacji brakujące informacje zostaną przez nas uzupełnione i przekazane, o ile będzie to możliwe przed uzyskaniem danych, w pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych objęte niniejszą Informacją pozostają aktualne.