IV. Przekazywanie Danych Podmiotom Trzecim

Dane osobowe przekazujemy wyłącznie wtedy gdy zezwalają na to przepisy prawa.
W takim wypadku w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim zamieszczamy postanowienia dotyczące ochrony bezpieczeństwa danych.
W związku z powyższym informujemy, że odbiorcami danych osobowych, które przetwarzamy jako Administrator mogą być

  1. Podmioty przetwarzające
  2. Inni Administratorzy