VI. Przysługujące Uprawnienia

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych.

W związku z powyższym mogą Państwo wystąpić do nas o:

  1. dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),
  2. zmianę danych osobowych, w tym zaktualizowanie/sprostowanie swoich danych,
  3. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,
  4. ograniczenie przetwarzania (przysługuje np. gdy dana osoba zauważyła, że jej dane są nieprawidłowe, wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający na sprawdzenie prawdziwości danych),
  5. przeniesienie danych do innego Administratora na podstawie jednoznacznej dyspozycju osoby fizycznej, której dane dotyczą.

Z praw, o których mowa powyżej mogą Państwo skorzystać składając wniosek za pośrednictwem wiadomości e-mail: paliwa@eurodorex.pl lub pisemnie na adres Administratora: ul. Sienkiewicza 7, 07 – 200 Wyszków.

Zakres każdego z uprawnień oraz przypadku, w których możliwe jest skorzystanie z nich, wynika z obowiązujących przepisów prawa. Państwa uprawnienia są uzależnione m. in. od podstawy prawnej wykorzystania przez nas z Państwa danych oraz celu ich przetwarzania.