Podmiotom Przetwarzającym

Podmioty przetwarzające:

  1. podmioty pośredniczące w sprzedaży/oferowaniu naszych usług oraz realizujące dostawy towarów, z pomocy których korzystamy,
  2. podmioty świadczące nam usługi wsparcia informatycznego, obsługujące i utrzymujące usługi informatyczne, w tym serwer, pocztę i t.p.
  3. podmioty świadczące na naszą rzecz usługi doradcze, pomoc prawną, konsultacje,