Składniki ceny oleju napędowego

ceny oleju napędowegoZapewne wszyscy którzy mają styczność z koniecznością zakupu oleju napędowego zastanawiają się skąd biorą się jego ceny, od czego zależą i jak mogą się zmieniać.

 

Na wysokość cen detalicznych oleju napędowego wpływają przede wszystkim:

 1. podatki i opłaty nakładane na paliwa czyli akcyza, opłata paliwowa i VAT oraz opłata zapasowa (wysokość podatków i opłat zależna jest od stanu polskiej gospodarki i polityki fiskalnej państwa)
 2. cena ropy naftowej oraz gotowych produktów na światowych giełdach (wysokość cen uzależniona jest od stanu gospodarki światowej oraz działań producentów ropy naftowej zrzeszonych w OPEK)
 3. cena FAME-10RED (Estry Metylowe Kwasów Tłuszczowych) zawartość w oleju napędowym do 7% (wymóg dodawania związany z NCW Narodowy Cel Wskaźnikowy Ustawa z 25 sierpnia 2006 roku o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, z pózn. zm. )
 4. kurs dolara (ustalany na poszczególne dni przez Narodowy Bank Polski publikowany w tabelach kursowych NBP)
 5. wysokość marży producenta paliw (zysk związany z przerobem i dystrybucją hurtową)
 6. Wysokość marży sprzedawcy ostatecznego.

 

W wysokość ceny wchodzą więc dwa rodzaje składników:

 1. składniki o stałej wysokości a więc podatek akcyzowy (w roku 2015 dla oleju napędowego 1171 zł/1000 litrów), opłata paliwowa (w roku 2015 dla oleju napędowego 288,05 zł/1000 litrów), opłata zapasowa (wprowadzona od 2015 roku i wynosząca dla oleju napędowego 38,01 zł/1000 litrów)
 2. składniki o zmiennej wysokości a więc , cena ropy naftowej i produktów gotowych na giełdach światowych , cena FAME-10RED , kurs dolara NBP , wysokość marży producenta i sprzedawcy , podatek VAT , co prawda o stałej wartości 23% ale zmieniający się kwotowo w zależności od pozostałych składników.

 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to że nawet jeżeli cena ropy osiągnie na giełdach „0” USD/tonę , FAME-10RED „0” USD/tonę , dolar kosztował będzie w NBP „0” złotych , producent ani sprzedawca nie naliczy żadnej marży , to litr oleju napędowego będzie kosztował 1,84 złotego. Dziwne !!!!!!!! ale niestety prawdziwe , z bardzo prostego względu , podatek akcyzowy , oplata paliwowa oraz opłata zapasowa , są niezależne od ceny towaru , a mają bezpośredni charakter cenotwórczy wynikający z kwotowych a nie procentowych ich wartości.

 

Zobaczmy na przykładzie cen z pierwszego dnia 2015 roku w jaki sposób układa się struktura ceny oleju napędowego pod względem kwotowym:

 1. Podatek akcyzowy 1171zł/m3
 2. opłata paliwowa 288zł/m3
 3. opłata zapasowa 38zł/m3
 4. ULSD (cena oleju napędowego o zawartości siarki 10ppm na giełdach surowcowych) 524USD/tona=443USD/m3=1553zł/m3 , udział w produkcie gotowym 93%=1444zł/m3
 5. FAME-10RED (cena estrów metylowych kwasów tłuszczowych na giełdach surowcowych) 893USD/tona =755USD/m3=2648zł/m3, udział w produkcie gotowym 7%=185zł/m3
 6. marża producenta 95USD/m3=340zł/m3
 7. marża ostatecznego dostawcy 57USD/m3=200zł/m3
 8. podatek VAT 844zł/m3
 9. sumaryczna cena oleju napędowego 4510zł/m3=4,51zł za litr oleju napędowego w sprzedaży detalicznej.

 

oraz pod względem udziału procentowego poszczególne składników ceny:

 1. Podatek akcyzowy 26%
 2. opłata paliwowa 6,4%
 3. oplata zapasowa 0,85%
 4. ULSD (cena oleju napędowego o zawartości siarki 10ppm na giełdach surowcowych) 32%
 5. FAME-10RED (cena estrów metylowych kwasów tłuszczowych na giełdach surowcowych) 4,1%
 6. marża producenta 7,5%
 7. marża ostatecznego dostawcy 4,4%
 8. podatek VAT 18,75%

 

Do wyliczeń przyjęto kurs USD z tabeli NBP z dnia 31.12.2014 roku 1$ = 3,5072 zł.
struktura ceny oleju napędowego
Widzimy więc że w cenie detalicznej oleju napędowego podatki zajmują aż 52% , natomiast sam produkt to zaledwie 48% ceny.
Pozostajemy w przekonaniu że ten krótki , lakoniczny opis struktur cenowych pozwoli wszystkim zainteresowanym zrozumieć mechanizm tworzenia cen oleju napędowego. Jeżeli są Państwo ciekawi głębszej analizy , zapraszamy do kontaktu z doradcami klientów lub bezpośrednio w biurze firmy EuroDorex , Jesteśmy gotowi wyjaśnić każdą wątpliwość i zaspokoić Państwa każdą ciekawość.