gwarancja jakości

Ścisła kontrola gwarancją jakości. Każda partia oleju opalowego RED jest ścisłe monitorowana na wszystkich etapach produkcji i dystrybucji.
Firma EuroDorex poprzez działanie systemu zarządzania jakością gwarantuje najwyższa jakość dostarczanego oleju opałowego. Gwarancję tą spełnia dostarczając produkt bezpośrednia z magazynów producenta bez zbędnego magazynowania oleju w zbiornikach pośrednich. Przewożąc olej RED najnowszymi cysternami wyposażonymi we wszystkie niezbędne systemy monitorowania zarówno jakości produktu jak i pracy kierowców dostarczających olej do wskazanych kotłowni.
Jednocześnie Firma EuroDorex zapewnia iż w przypadku wystąpienia wątpliwości jakościowych dołoży wszystkich starań aby te wątpliwości wyjaśnić i doprowadzić do pełnej satysfakcji każdego klienta.