Instalacja centralnego ogrzewania z kotłem na olej opałowy.

Instalacja centralnego ogrzewania z kotłem na olej opałowy powinna być zrobiona w domu przynajmniej częściowo podpiwniczonym, w którym da się wygospodarować pomieszczenia na kotłownię i magazyn oleju. Piec na olej opałowy musi być również specjalnie zabezpieczony.
Większość kotłów na olej opałowy to urządzenia stojące przeznaczone do montażu w wydzielonym pomieszczeniu. W asortymencie najnowszych kotłów kondensacyjnych są urządzenia które można instalować również w innych niż kotłownia pomieszczeniach (szczególnie cicha praca)

Instalacja centralnego ogrzewania a kocioł na olej opałowy.

Kotły na olej opałowy mogą współpracować z instalacjami centralnego ogrzewania zarówno o wysokiej, jak i niskiej temperaturze zasilania.
W instalacjach z tworzyw sztucznych niektórzy producenci pieców na olej opałowy zalecają wykonanie 1-2-metrowego odcinka za kotłem z rur metalowych. Rozwiązanie takie zabezpiecza instalację z tworzywa przed uszkodzeniem w przypadku wystąpienia krótkotrwałego przegrzania wody wychodzącej z kotła (producenci rur podają maksymalną dopuszczalną temperaturę wody) oraz nie przyspieszenie starzenia się rur. Wprawdzie kotły mają czujnik temperatury wody wychodzącej, który wyłącza zasilanie palnika w razie jej przekroczenia, jednak układ zabezpieczający ma pewną bezwładność. Warto więc dla większego bezpieczeństwa pomyśleć również o zastosowaniu zaworu trójdrożnego mieszającego wodę wychodzącą z kotła z wodą powracającą. Można zastosować też rozwiązanie ze sprzęgłem hydraulicznym. Takie rozwiązanie ułatwi również zrównoważenie hydrauliczne obiegów grzewczych, bardzo ważne przy równoczesnym stosowaniu ogrzewania podłogowego i grzejnikowego.

Sterowanie instalacją centralnego ogrzewania.

Zadaniem automatyki sterującej instalacją jest dostosowanie ilości ciepła wytwarzanego w kotle olejowym do chwilowego zapotrzebowania na nie przy jednoczesnym zapewnieniu jak najwyższej sprawności procesu spalania. Najprostszym, najtańszym i najczęściej stosowanym sposobem na to jest sterowanie pracą kotła zależnie od temperatury wody w obiegu grzewczym. Droższym rozwiązaniem jest regulator temperatury w pomieszczeniu reprezentatywnym wyposażony dodatkowo w zegar sterujący z programem dobowym lub tygodniowym. Najdroższa jest automatyka pogodowa, która oprócz pomiaru temperatury w pomieszczeniu uwzględnia zmiany temperatury na zewnątrz i na ich podstawie dobiera odpowiednią temperaturę wody grzewczej. Rozwiązanie to mimo że jest najdroższe daje największy komfort i maksymalną oszczędność energetyczną.
Zegar pozwala zaprogramować godziny normalnej pracy kotła na olej opałowy i pracy ze zmniejszoną mocą. Programując niższą temperaturę w pomieszczeniach w określonych porach dnia (w przypadku zegara z programem dobowym) lub oddzielnie dla każdego dnia tygodnia (w zegarach z programem tygodniowym), powodujemy zmniejszenie mocy kotła w tym czasie, a tym samym zmniejszenie zużycia oleju opalowego.

Zabezpieczenia kotła na olej opałowy.

Woda podgrzana w kotle na olej opałowy zwiększa swoją objętość, przez co wzrasta ciśnienie w instalacji. Aby nie doszło do jej uszkodzenia, potrzebne jest naczynie wzbiorcze, które byłoby w stanie przejąć nadmiar wody w instalacji.
Niektórzy producenci wyposażają kotły w standardowej wielkości naczynia wzbiorcze i dołączają do instrukcji kotła nomogram przedstawiający zależność temperatury i pojemności zładu (całkowitej ilości wody w instalacji), przy których układ będzie działał prawidłowo. W razie przekroczenia wartości maksymalnych należy – niezależnie od naczynia w kotle – zamontować w instalacji dodatkowe naczynie wzbiorcze.
Oprócz naczynia wzbiorczego kotły mają zabezpieczenie w postaci zaworu bezpieczeństwa, który otwiera się, gdy ciśnienie w instalacji przekroczy ustawioną wartość. Dzięki temu w razie uszkodzenia naczynia wzbiorczego instalacja nie zostanie zniszczona. Po obniżeniu się ciśnienia zawór bezpieczeństwa ponownie się zamyka.

Zawór nadmiarowo-upustowy.

Gdy instalacja jest wyposażona w zawory termostatyczne, powinna mieć również zawór nadmiarowo-upustowy. Zapewnia on stabilną pracę pompy obiegowej i stały przepływ przez kocioł przy zamykających się zaworach termostatycznych. Dodatkowo stabilizuje ciśnienie w pozostałych otwartych zaworach termostatycznych, dzięki czemu ich pracy nie towarzyszy szum związany z dławieniem zbyt wysokiego ciśnienia. Jeśli zamkną się wszystkie zawory termostatyczne, zawór nadmiarowo-upustowy zapewni przepływ wody i nie dopuści do przegrzania wody stojącej w wymienniku.

Pompa obiegowa wody.

Niektórzy producenci wyposażają piece na olej opałowy w pompę obiegową wymuszającą przepływ wody w instalacji. Z reguły ma ona kilka biegów w celu dopasowania wysokości podnoszenia do strat ciśnienia przy przepływie wody przez obieg grzewczy. Pompy te mają niewielką wysokość podnoszenia – od 0,5 do 5 m słupa wody – co wystarcza do pokonania strat ciśnienia w obiegu. Jeżeli pompa nie jest zamontowana w kotle, trzeba ją dokupić oddzielnie.