brak pośredników

Firma EuroDorex nie korzysta z zakupów oleju opałowego RED od pośredników. Posiada długoletnie umowy kontraktowe bezpośrednio z producentem oleju opałowego RED 0,1 tj. GRUPĄ LOTOS. Rozwiązanie to jest gwarantem najwyższej jakości sprzedawanego produktu, oraz zachowaniem najkorzystniejszych proporcji między ceną a jakością oferowanego oleju opałowego.
Ponadto zawarta umowa kontraktowa zapewnia stały dostęp do zasobów magazynowych producenta niezależnie od uwarunkowań rynkowych.