Przekazywanie Danych Do Państw Trzecich

Informujemy, że obecnie nie planujemy przekazywać zgromadzonych danych poza EOG, obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię.