Profilowanie / Zautomatyzowanie podejmowanie Decyzji

 Dane osobowe administrowane przez Euro-Dorex nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.