Ochrona Danych (RODO)

Wychodząc naprzeciw nowym przepisom dotyczącym ochrony prywatności
chcielibyśmy Państwa poinformować, że w związku z łączącą nas umową
współpracy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Personalia te są nam niezbędne
do realizacji transakcji zawartych w tej umowie.
Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były jak najlepiej
chronione. Wprowadzamy nowe procedury ochrony danych osobowych zgodne z
rozporządzeniem o ochronie danych(RODO). Poza tym instruujemy w jaki sposób
nasi klienci mogą zarządzać swoimi danymi osobowymi.
W związku z powyższym przedstawiamy Państwu klauzulę informacyjną
dotyczącą administrowania, przetwarzania i ochrony posiadanych przez Nas
Państwa danych osobowych.