Montaż i eksploatacja

Wykaz zaleceń, jakimi należy się kierować przy wyborze miejsca posadowienia zbiornika:
-15m od budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.
-10m od lasu.
-5m od innych obiektów budowlanych, granic działki, dróg, ujęć wody.
-w promieniu 10m nie powinna znajdować się studzienka kanalizacyjna nie zabezpieczona syfonem
-nie wstawiać do budynków.
-nie ustawiać na chodnikach i ciągach jezdnych. 
-nie ustawiać w miejscach otoczonych ze wszystkich stron budynkami.
-powierzchnia pod zbiornik powinna być niepalna, równa i wypoziomowana.
-należy zapewnić wolną drogę dojazdową do zbiornika w celu bezpiecznej dostawy paliw.
-pozostawić wolną przestrzeń wokół zbiornika ułatwiającą kontrolę i przeglądy okresowe.
-konieczny jest dostęp do zasilania 230V.
-należy zapewnić możliwość uziemienia układu dystrybucyjnego.
zalecenia eksploatacyjne podczas użytkowania zbiornika:
-przeprowadzić szkolenie pracowników obsługujących zbiornik z zakresu BHP i przepisów przeciw pożarowych.
-stanowisko tankowania wyposażyć w urządzenia przeciw pożarowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
-używać sorbentów w celu ewentualnej neutralizacji rozlanego oleju napędowego.
-w przypadku awarii niezwłocznie skontaktować się z serwisem.
Więcej informacji na temat ustawiania i eksploatacji zawiera dokumentacja załączona do zbiornika.
Z podstawą prawną regulującą posadowienie i eksploatacje zbiorników do przewozu i magazynowania oleju napędowego można
zapoznać się korzystając z zakładki Przepisy prawne 
 

FTHU EuroDorex
paliwa@eurodorex.pl

© EuroDorex - All Rights Reserved

Ostatnia aktualizacja strony: www.eurodorex.pl