Koszty użytkowania

„Własną Stację Paliw” otrzymują nasi Klienci w formie dzierżawy, a opłata za miesięczne użytkowanie urządzenia ustalana jest na podstawie tabeli amortyzacyjnej środków trwałych, ilości odbieranego oleju napędowego oraz indywidualnych ustaleń.

Klienci ponoszą koszty związane z dostosowaniem miejsca do posadowienia „Własnej Stacji Paliw”, czyli przygotowanie podłoża, doprowadzenie instalacji elektrycznej, itp. (patrz: Montaż i eksploatacja)
Użytkownicy „Własnej Stacji Paliw” nie ponoszą kosztów dostarczenia oraz posadowienia urządzenia.
Nasza oferta jest skonstruowana w taki sposób, aby użytkowanie „Własnej Stacji Paliw” nie stwarzało dodatkowych kosztów, dlatego oferujemy dzierżawcom bezpłatny serwis, okresową kalibrację przepływomierzy oraz coroczny przegląd urządzenia.
 

FTHU EuroDorex
paliwa@eurodorex.pl

© EuroDorex - All Rights Reserved

Ostatnia aktualizacja strony: www.eurodorex.pl